AVARQUES:

Per visitar Menorca i caminar pels seus carrers, camins i platges t’has de fer amb les típiques avarques. És el calçat tradicional de l’illa i el que utilitzaven els pagesos per treballar al camp. Degut a la seva comoditat i resistència, es van anar fent famoses fins a conventir-se en la sandàlia de moda. Hi ha de tota mida i diferents colors, estampats…

COCA ROSSA O CADIRA MENORQUINA:

Feta a una petita fusteria del centre de Ciutadella, aquesta cadira plegable té una gran comoditat i resistència.

De ben segur que hi seureu en algun moment si aneu a alguna de les moltes terrassa dels bars de Ciutadella.

EL TAMBOR I EL FABIOL:

Pel que fa al tambor, no exsisteix un model que es pugui considerar com a tambor menorquí. Únicament sol coincidir que la matèria primera és la dels timbals primitius: el cos de fusta amb membrana de pell, amb la pecularitat que el tambor de les festes de Menorca s’adorna amb flors de paper de colors vistosos que donen més plasticitat la faigura del fabioler.

Per altre banda al fabiol, és el que és toca i complementa el tambor. És un petit i senzill instrument que és capaça de fer emocionar, vibrar i fins i tot, plorar a tot un poble.

LES BARRERES MENORQUINES:

Són portes de fusta d’ullastre utilitzades en el medi rural de l’illa de Menorca i que constitueixen un element del patrimoni cultural d’aquesta. Les barreres menorquines han servit per controlar el pas pels portells oberts en murs de pedra seca que limiten les tanques.

PARET SECA:

La Paret Seca es pot veure a pràcticament tots els camins i cases de Menorca.

Es tracta d’un tipus de paret feta únicament amb pedres i roques, sense ciment ni cap altre tipus d’argamassa per mantenir-les unides.

FRASES TÍPIQUES DE L’ILLA:

– Quan torna, pedrica.

– Està magre que put.

– Ser és darrer correu

– De s’any de sa picor

– Carta en terra va a la guerra

– Seny que de cervell en venen

– Bon ball tenim

– Anar gat

– No passis s’arada davant es bou

– Qui vol peix que es banyi es cul

– Ho odii

– Plantar cara

– Deixa de fer s’ase

PARAULES TÍPIQUES DE L’ILLA:

– Idò

– Xubec

– Burdell

– Bujot

– Brou

– Budonya

– Buola

– Sunya

– Bòtil

– Borinar

 – Batall

– Badar