C I U T A D E L L A :

– Festes de Sant Joan:

  • Diumenge del Be: darrer diumenge abans de Sant Joan.
  • Dissabte de Sant Joan: 23 de juny.
  • Dia de Sant Joan: 24 de juny.

F E R R E R I E S :

– Festes de Sant Bartomeu: 23, 24 i 25 d’agost.

E S   M E R C A D A L :

– Festes de Sant Nicolau: 9, 10 i 11 de setembre.

 

E E S   M I G J O R N   G R A N:

Festes de Sant Cristòfol: cinquè cap de setmana de juliol.

A L A I O R :

– Festes de Sant Llorenç: segon cap de setmana d’agost.

M A Ó:

– Festes de la Mare de Déu de Gràcia:

  • Pregó de Gràcia: 6 de setembre.
  • Dissabte de Gràcia: 7 de setembre.
  • Dia de Gràcia: 8 de setembre.
  • Segona festa: 9 de setembre.
 

S A N T   L L U Í S :

– Festes de Sant Lluís: quart o cinquè cap de setmana d’agost.

E S   C A S T E L L :

–  Festes de Sant Antoni: quart cap de setmana de juliol.

S A N T   C L I M E N T :

– Festes de Sant Climent: tercer cap de setmana d’agost.