El 19 de juny de 2019 el Consell Internacional de Coordinació del Programa sobre l’Home i la Biosfera de la UNESCO va aprovar de forma definitiva l’ampliació de la reserva de la biosfera de Menorca.

Actualment, la Biosfera té un total de 514.485 hectàrees de territori i compta amb una zonificació diferenciada, té la seva part marina i la seva part terrestre.

Reserva de la biosfera – àrea marina:

Menorca és actualment la reserva de la biosfera amb més superfície marina de la Mediterrània. El seu territori marí abasta fins a les 12 milles marítimes del Mar Territorial de l’Illa i la seva superfície actual de la reserva marina suposa el 85% del total de la Reserva de Biosfera de Menorca, amb 445.006 hectàrees.

La part marina de la reserva integra dues zones nucli i zones d’amortiment i transició diferenciades. Tot el territori marí està delimitat tenint en compte les figures de protecció del medi marí ja existents abans de l’ampliació, i en conjunció amb criteris ecosistèmics de continuïtat d’hàbitats, de profunditat marina i d’usos portuaris i de pesca, entre altres activitats humanes.

Les zones nucli marines estan integrades per la zona marina del parc nacional de l’Albufera del Grau i la Reserva Marina del Nord de Menorca, exceptuant part de la badia de Fornells i la cala del Grau, que es consideren com a zones d’amortiment i que formen part de la reserva. Són espais naturals protegits destinats a la conservació i investigació.

La zona tampó marina, està conformada per les diferents figures de protecció ja existents en l’àmbit marí. La seva superfície total és de 245.855 hectàrees i en aquestes zones es comptabilitza la utilització del territori amb la conservació dels espais naturals.

Zones de transició, aquestes s’inclouen el Port de Maó i la Cala de Sant Esteve, la zona des del dic de Son Blanc fins a la bocana del Port de Ciutadella, a més d’una zona d’influència en cada port, que inclou les zones d’ús i navegació intensa a l’entrada dels dos principals ports de Menorca.

L’ampliació i re-zonificació de la Reserva es porta a terme amb l’objectiu primer de continuar desenvolupant polítiques de conservació i sostenibilitat a Menorca, posant especial interès en el medi marí. L’espai marí de Menorca inclòs en la reserva de la biosfera compta amb un reconegut valor natural. S’han identificat 10 tipus d’hàbitats diferents subdividits en 24 categories, i el seu estat de conservació es considera molt bo en comparació amb altres hàbitats de costes continentals. Destaca també la gran quantitat d’aus i cetacis que viuen de forma permanent o bé utilitzen l’àrea com a espai de pas i alimentació com el dofí mular, el dofí llistat, el catxalot o el cap d’olla. A més, el Canal de Menorca representa, probablement, la principal àrea d’alimentació per a les aus marines en l’àmbit de les Balears.

Reserva de la Biosfera – àrea terrestre:

La zona terrestre de la Reserva de Biosfera a Menorca està reconeguda des de l’any 1993, quan Menorca va ser declarada Reserva de la Biosfera per al UNESCO. El seu territori es va mantenir inalterat fins a l’aprovació de l’ampliació de la reserva el juny de 2019, quan es van incloure nous espais protegits. El seu territori també es divideix en tres zones diferenciades, nucli, d’amortiment i de transició, segons el seu grau de protecció.

La zona nucli terrestre correspon a la superfície que pertany al Parc Natural de s’Albufera des Grau. Té una extensió total de 5.006,7 hectàrees i comprèn una gran diversitat d’ambients protegits amb valors de gran interès: zones humides, terrenys agrícoles i ramaders, boscos, un litoral amb penya-segats i platges, illots i zona marina.

La zona tampó o d’amortiment conté hàbitats i espècies representatives de l’illa amb interès de conservació. L’ampliació i re-zonificació de la reserva de 2019 incorpora noves zones a aquesta xarxa situades a l’oest de l’illa.

La zona de transició terrestre. Comprèn les zones en què es desenvolupa la major part de l’activitat humana: els nuclis urbans, alguns espais agrícoles i les zones portuàries.

Al mapa interactiu de la Reserva de Biosfera de Menorca es pot observar la distribució de la zonificació de la reserva tant en la seva part terrestre com marina.

Les reserves de biosfera són zones d’ecosistemes terrestres, costaners o marins, o una combinació d’aquests, que han estat reconegudes internacionalment com a tals en el marc del Programa sobre l’Home i la Biosfera (MAB) de la UNESCO. S’han creat per promoure i demostrar una relació equilibrada entre els éssers humans i la biosfera. Les reserves de la biosfera són designades pel Consell Internacional de Coordinació del MAB a sol·licitud de l’Estat interessat. Col·lectivament, totes les reserves de biosfera constitueixen una Xarxa Mundial en què els Estats participen voluntàriament.